top of page

Blog - Coördinatie van een huisartsenkring: boeiend snijvlak van actie

Huisartsenkringen staan op vandaag voor heel wat uitdagingen. Ze bewegen binnen een context in verandering met tal van uitdagingen. Zij doen aan visievorming en beleidsplanning in functie van samenwerking tussen huisartsen enerzijds en binnen zorg en welzijn anderzijds. Dit met als hoofddoel de kwalitatieve continuïteit van zorg te garanderen. Hierbij moet ook steeds aandacht geschonken worden aan het welbevinden van de huisarts zelf. Bovendien zet de vermaatschappelijking van zorg een proces in gang waar grote verschuivingen in heel het zorglandschap voelbaar zijn. Een ander interessant project waar de kring zich voor engageert is medicatie op schema, waarbij vitalink de digitale schakel zou moeten zijn om steeds bij alle actoren (patiënt, arts, huisapotheker, thuisverpleegkundige…) actuele en volledige medicatie informatie bij te houden en aan te passen.


Daarnaast moet een huisarts vaak ook heel wat ondernemende skills aan de dag leggen om een groepspraktijk uit te bouwen, te managen, omgaan met medewerkers, communicatie, boekhouding, … . Ondernemende skills die niet meteen beklemtoond worden in de opleiding tot huisarts. De kernopdracht van HABO is dan ook deze artsen zo goed mogelijk te ondersteunen in al deze uitdagingen. Aanvankelijk stelden we ons de vraag of dé ideale coördinator een medische achtergrond moet hebben. Samen met het Bestuur van HABO, waren we ervan overtuigd dat net de combinatie van ondernemende skills én een sterke beleidsmatige/theoretische focus in deze primeerde. Iemand die bereid is zich in de materie te storten en snel op strategisch niveau kan meedenken alsook het contact met leden kan opbouwen. Dit onderbouwd door sterke communicatie skills alsook oog voor correctie administratieve opvolging in functie van het beheer en uitbouw van de kring op zich.


Als Master in Geschiedenis was er in eerste plaats niet meteen een link met de sector. Maar ondertussen is Alice vier maanden aan de slag en begint ze goed zicht te krijgen op de diverse noden, uitdagingen, content,… horende bij deze functie. Net dit laatste, een nieuwe content was immers één van haar drijfveren. Daarnaast beseft ze des te meer dat haar ervaring vanuit UNIZO en als projectleider lokale economie absoluut nuttig is om de vertaalslag te maken van beleid naar praktijk, maar ook voor de huisarts - ondernemer. Hands-on werken en dingen zelf uitzoeken en uitwerken, is nu net één van de competenties die ze in haar vorige jobs geleerd heeft. Ze geniet enorm van de boeiende contacten met de leden en het Bestuur. De zin voor uitdaging en bijleren is groot en dit is nu net wat haar sterk motiveert in deze job. Ze is alvast heel blij met deze keuze en stap!


Niet enkel binnen deze context, maar ook binnen ziekenhuizen merken we meer en meer de nood aan mensen die buiten hun comfortzone willen en kunnen komen. Ook als Diensthoofd is het van belang om out-of- the-box te denken. Zo hebben we momenteel een interessante functie als Diensthoofd waarbij dit net één van de gevraagde criteria is. Ook al ben je gebonden aan processen en kwaliteitsregels, dan kan een open en flexibele blik veel tewerkstellen.


Wil je graag meer weten over HABO? Neem dan eens een kijkje op hun website: kgbn-habo.be/ (deze zal overigens binnenkort ook door Alice aangepakt worden)


Ontdek deze blog ook via https://www.ellis.care/nl/news/detail/62/coordinatie-van-een-huisartsenkring-boeiend-snijvlak-van-actie-en-beleid
Comments


bottom of page