Vacature Hoofdarts Luik

Wie?


Wil jij jouw waardevolle ervaring als hoofdarts inzetten in een uitdagend transitietraject? Ben je een voortrekker op vlak van optimaliseren van processen, interne beleidsvoering en samenwerking met artsen en zorgprofessionals? En dit bij voorkeur binnen een groeiende acute ziekenhuissetting? Schrijf jij graag mee met jouw directe collega’s aan het beleids- en medische plan van het ziekenhuis? En heb jij dé ervaring én charisma om draagvlak te creëren voor veranderingstrajecten binnen het artsenkorps? Dan is dit misschien wel iets voor jou!


Waar?


Deze functie zal je uitoefenen in sterk regionaal verankerd ziekenhuis in provincie Luik. Dit ziekenhuis kende de laatste vier jaar een sterke groei en heeft momenteel 192 bedden en ongeveer 30 000 patiënten per jaar. Tevens zijn zij een belangrijke werkgever in de regio, goed voor een 700-tal medewerkers.

Deze setting biedt de essentiële zorg aan binnen een moderne setting, waar men nog steeds bezig is met de verdere uitbouw van de poliklinische activiteit. Tevens wil men nog meer inzetten op samenwerking en optimalisatie van zorg, kwaliteit en preventieve geneeskunde in de regio.


Vanuit een kleine én familiale sfeer, zet men sterk in op een persoonlijk en kwalitatief contact en opvolging van patiënten. Kortom, iedereen uit deze regio krijgt de zorg die hij/zij verdient.


De site is omwille van zijn uitstekende ligging vlot bereikbaar vanuit de omliggende steden en buurlanden. Artsen kiezen vaak voor deze regio omwille van de optimale work-life balance. De regio laat zich kenmerken door het aangenaam wonen en toegankelijkheid van zowel kinderopvang als scholen (zonder wachtlijsten). Het Frans en Duits zijn de meest courante voertalen. Kennis van Duits biedt een grote meerwaarde, maar het beheersen van Frans is een absolute must.


Functieomschrijving?


Generieke & wettelijke verantwoordelijkheden hoofdarts:

 • Uitbouwen, coördineren en realiseren van het medisch beleid van het ziekenhuis;

 • Aanspreekpunt voor artsen;

 • Verantwoordelijkheid over MZG, Patiëntveiligheid, Kwaliteit en Ziekenhuishygiëne in samenspraak met de directeur patiëntenzorg;

 • Leiden van de Apotheek en Klinische Studies;

 • Aanspreekpunt voor de Medische Raad;

 • Ondersteuning samenwerkingsverbanden;

 • Faciliteren van de uitwerking en opvolging van dossiers;

 • Instaan voor de communicatie van de besluitvorming tussen de betrokken partijen;

 • Opzetten en onderhouden van constructieve relaties met interne en externe stakeholders;

Specifiek voor de context van dit ziekenhuis:


 • Als hoofdarts werk je in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders het zorgstrategisch plan verder uit, waarbij bestaande medische activiteit in de regio duurzaam en efficiënt kan aangeboden worden, en bestaande medische activiteit wordt geoptimaliseerd, mits

 • creëren van sterker draagvlak bij artsen;

 • optimaliseren van samenwerking tussen het artsenkorps, medische raad en Directie;

 • uitbouwen van doelgerichte samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk en de eerstelijnsgezondheidszorg (stakeholdermanagement);

 • Bijdragen aan vergroten van marktaandeel van het ziekenhuis, d.m.v. implementeren van groeicultuur bij artsencorps en uitbouwen van samenwerkingsverbanden binnen het netwerk.


Nodige competenties en persoonlijkheidskenmerken?

 • (gedragen) Beslissingen kunnen nemen;

 • Verbindend/natuurlijk leiderschap;

 • Doortastend;

 • Communicatief en diplomatisch;

 • Oog voor innovatie en vernieuwing;

 • Sterk in organisatie en optimalisatie van processen en afspraken alsook in de implementatie;

 • Oplossingsgericht denken en handelen;

Aanbod?


Je maakt deel uit van het kader en hebt dan ook impact op de strategische koers van het ziekenhuis. Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, aan een marktconforme verloning in een prachtige regio!


Wat moet je nu doen?

Wil je graag meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met sara@2thact.be voor een verkennend gesprek.