top of page

Zelfleiderschap voor studenten geneeskunde

WAAROM DIT INITIATIEF?
Vanuit onze contacten met artsen (in opleiding) merken we dat veel van de jonge en gepassioneerde
zorgprofessionals onder grote druk staan. Ze kloppen o.a. bij ons aan met vragen over hun loopbaan(keuze). De vele uren, de wachtregeling, het ontbreken van tijd voor goed mentorschap en de grote verantwoordelijkheid wordt hen (soms) teveel. Anderzijds merken we dat de keuze om arts te worden soms op basis van interesse of passie is gemaakt, soms ingegeven door omgeving maar zelden in bewustzijn van de VUCA(1)-context waar men in terecht komt. Als derde pijnpunt merken we een generatieconflict waarbij de jonge zorgprofessionals bewuster omgaan met hun work-life balans dan hun meer ervaren collega's.
Met dit initiatief willen we deze jonge zorgprofessionals versterken door hen de tijd, het platform en tools te
geven om aan hun zelfleiderschap te werken en zo beter om te kunnen gaan met deze uitdagingen. We zetten
hierbij vooral in op zelfreflectie, oplossingsgericht vermogen en communicatieve vaardigheden via de methodiek
van intervisie.

WAAROM INTERVISIE?

Intervisie is een manier om met collega's te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk.
Tijdens de sessies brengen de deelnemers casussen/leervragen in, welke besproken worden via een
bepaalde intervisie methodiek, begeleid door de intervisiebegeleider.
Intervisie levert een aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de reflectieve-, communicatieve- en
oplossingsgerichte vaardigheden van de deelnemers en draagt zo bij tot zelfleiderschap.
Intervisie creëert tevens een sfeer van steun en collegialiteit omdat elke deelnemer komt 'halen' en
'brengen'. Indien wenselijk wordt er inhoudelijke input gegeven door de intervisiebegeleider.

DOELGROEP

HAIO's en ASO die, naast het aanbod vanuit de opleiding, extra willen inzetten op zelfleiderschap en hun ervaringen willen delen in een kleine groep (max 12 pers).

DATA EN LOCATIE

Per academiejaar zijn er 4 sessies van 3u. De sessies gaan door op dinsdagvoormiddagen.
De concrete data worden in overleg met de groep vastgelegd. De sessies gaan door op een rustige locatie in de
regio Gent.

PRIJS

Prijs per persoon per academiejaar (=4 sessies): 320 euro (excl. btw, incl. catering en
locatie)

IS DIT IETS VOOR JOU?

Inschrijven kan via brigitte@2thact.be met vermelding van je naam en discipline.

Of vul ons contactformulier in!


(1) Volatiel, Onzeker, Complex en Ambigu

bottom of page