top of page

Blog - Is de beste metser ook een goede ploegbaas?

Een arts mag dan heel verstandig zijn (dat is die zeker), heeft dan ook jarenlang gestudeerd en gespecialiseerd, kan dingen die bovenmenselijk lijken en lijkt soms voor de buitenwereld een übermensch... Maar beste mensen.. als er één ding is dat wij de laatste jaren geleerd hebben, dan is dat het feit dat een arts ook maar een mens is met twijfels en vragen. Een mens die zich afvraagt in welke competenties (los van het vakgebied) zij/hij ook sterk in is of net niet. Een mens met noden en een levensverhaal, persoonlijke en emotionele gebeurtenissen die dwars doorheen heel die medische carrière kunnen snijden. Een mens die even out kan zijn door ziekte en dan weer op het razend hoge tempo mee moet kunnen. 


Wel, dat is iets dat wij als verbinder, als organisatie, steeds meer tegen komen. Wij staan voor een persoonlijke warme aanpak en we merken dat artsen hier ook sterk een behoefte aan hebben. Steeds vaker hebben we zo een diepgaand gesprek, waar een arts met vragen zit over zijn/haar toekomst. In de media wordt er om de oren geslagen met coaching, loopbaanbegeleiding, competenties, enzovoort.. maar een arts.. nee toch die is toch gewoon arts, die heeft toch een duidelijke keuze gemaakt voor de buitenwereld?


  • Een arts, sterk in zijn/haar discipline, graag bezig met patiënten, het reilen en zeilen van een dienst. De functie als diensthoofd klinkt aanlokkelijk, maar vraagt zich af of hij/zij wel voldoende leidinggevend is.

  • Een arts, jarenlang diensthoofd, botst steeds tegen dezelfde zaken aan, slaagt er niet in zijn/haar ideeën op management niveau door te duwen, maar kan zijn/haarteam niet in de steek laten. Terwijl hij/zij misschien eigenlijk diep in het hart liever gewoon terug specialist is, niet meer dan dat. 

  • Arts specialist, maar wel ook een management opleiding aan Vlerick gevolgd.. gewoon omdat het hem/haar interesseert zonder duidelijk plan. Waarom hier tijd en energie insteken denken wij dan?

  • Arts specialist en zit al een aantal jaar in een ziekenhuis op een zelfde positie, maar mist de uitdaging..  wil ergens de tanden in zetten.. maar in wat? Het is immers een kleine wereld en hoe breng je dit aan?

  • Het diensthoofd, vaak de oudste van het team,  die maakt de planning en doet de administratie. Maar is dat diegene die het team stuurt? Die zorgt dat het team/de dienst een sterke positie heeft in het ziekenhuis, die zorgt dat er investeringen gedaan worden, die zorgt dat er afspraken, samenwerkingen en projecten opgezet worden, die zorgt dat de verbouwing van de dienst en het nieuwe IT pakket geïmplementeerd geraken? Soms wel, vaak niet. Een diensthoofd is eigenlijk een leiding gevende die het team moet leiden.. maar die hier dan ook de tijd, ruimte, budget en vooral de competenties voor nodig heeft. 

Een greep uit de vragen en onzekerheden waar ook deze übermenschen mee zitten. 


Vanuit ons vak spreken en horen we veel artsen en ziekenhuisdirecties, we horen de twee kanten van het verhaal. Het  management onderhevig aan politieke beslissingen en plannen, netwerken die zich aan het vormen zijn, noden, organisatiestructuren in verandering, financiering onder druk. Anderzijds de artsen met vragen, onzekerheden, ideeën en ambities. Toch hebben beiden vaak iets gemeen .. twijfel! En niet zozeer over al de bovenvermelde zaken.. nee heel persoonlijke twijfel. Zit ik hier wel op de juiste plaats? Doe ik de juiste dingen? Wil ik dit eigenlijk nog wel op deze manier? Hoe kunnen we als directie hier een antwoord op bieden?


In een aantal van deze situaties heeft een goed gesprek met ons en de juiste verbinding die wij gelegd hebben, tot een goed antwoord kunnen leiden. Dit is wat ons net zo boeit. Anderzijds willen we ook hier dieper in gaan en hebben de nodige partners en experts rond ons verzameld om waar nodig op maat development centers op te zetten, specifiek voor artsen. Dit opgevolgd met een bijhorend coaching traject. 


Deze persoonlijke verhalen, vragen en ambities is net wat ons raakt, wat ons drijft.. want als ondernemer komen wij dit ook tegen. Moeten wij ook steeds de spiegel voorhouden en flexibel meebewegen in de veranderende wereld. Toevallig dezelfde veranderende wereld dan dewelke waar al deze artsen en directies zich in bevinden. En nee, wij zijn ook geen übermenschen. Wij nemen soms risico en worden ook wel eens ziek! Maar we zetten vooral graag aan tot actie!


Dus… Zit je met vragen over een development center, coaching of sta je open voor een nieuwe uitdaging maar weet je niet zo goed hoe dit aan te pakken of is het specialisme waarin je je in begeeft een zeer kleine wereld? Weet dat wij de nodige verbindingen en trajecten samen met en voor jou kunnen opzetten. ‘Thinks in actions’ is niet voor niets onze baseline! 


Ontdek deze blog ook via https://www.ellis.care/nl/news/detail/59/is-de-beste-metser-ook-een-goede-ploegbaas


Comments


bottom of page