top of page

Blog - Een zaalarts, de wonderpil tegen de tekorten?

Bijgewerkt op: 18 jul. 2019

Het is algemeen geweten dat binnen de geneeskunde de ene discipline wat populairder is dan de andere. Dit zorgt voor tekorten in het werkveld die heel wat gevolgen met zich meebrengen: een hogere werkdruk, een lagere patiëntentevredenheid, toekomstplannen voor een dienst die niet kunnen uitgevoerd worden… Hoe kan je als ziekenhuis, als dienst, als arts hierop een antwoord bieden?


Naar aanleiding van dit heikel punt in de medische wereld, gaan we in gesprek met Dokter S. U.. Vorig jaar heeft S. via 2THACT de stap gezet van huisarts naar zaalarts. Dit na 11 jaar gewerkt te hebben in een groepspraktijk, waar ze een uitgebreid patiëntenbestand had opgebouwd.  Een groot plezier als huisarts haalde ze uit de bezoeken aan de rusthuizen: multidisciplinaire gesprekken, collega’s, leren van elkaar. De inwendige boost die dit gaf, wou ze meer in haar leven! Maar waar ze dit moest vinden, had ze geen idee van. Tot ze op een dag een vacature van 2THACT zag: zaalarts. Een piste waaraan ze nog nooit gedacht had. Wat deze job precies zou inhouden? Wie ging het zeggen… S. heeft de stap gezet om haar telefoon te nemen en haar vragen te stellen. Wat is ze blij dat ze toen die beslissing heeft genomen. Ze heeft er nog geen minuut spijt van gehad.


Bij kennismaking met de twee geriaters op de dienst, voelde ze onmiddellijk: met deze artsen wil ik werken. S. kwam terecht op een boeiende afdeling waar de patiënt centraal staat met een verscheidenheid aan pathologieën, onderzoeken, karakters en families. Binnen de geriatrie kom je in contact met heel wat verschillende disciplines en leer je iedere dag van elkaar bij. Heb je twijfels bij een bepaalde behandeling? Lig je ’s nachts eens wakker van een bepaalde patiënt? Je hebt collega’s die je een luisterend oor bieden en klaar staan met advies. Dit was net wat S. zocht.


Als zaalarts heeft S. een volledige afdeling van 26 bedden. Zij doet de opvolging van A tot Z. Wat is dan toch het verschil tussen een zaalarts en geriater? Een zaalarts mag geen wachten doen of adviezen geven op spoed. Daarnaast dient de interne liasonfunctie opgenomen te worden door de geriaters. Als laatste kan een zaalarts ook geen consultaties voor zijn rekening nemen. Dit zorgt er wel voor dat je als zaalarts iedere dag op de afdeling bent. S. is als zaalarts non stop dicht bij haar patiënten en altijd bereikbaar voor de verpleegkundigen. Je zou haar de verbinder kunnen noemen tussen de verpleging, de specialist en de patiënt.


Welke impact heeft dit voor de dienst Geriatrie? Sinds de komst van S. hebben de geriaters ruimte gekregen om de dagafdeling meer uit te bouwen. Gezien de snellere opvolging van de patiënten, kunnen er vlugger patiënten doorverwezen worden naar de ambulante afdeling. Hierdoor kunnen patiënten die op een andere afdeling liggen, maar op de geriatrie horen, sneller overgeplaatst worden. Het proces loopt vlotter, efficiënter, beter. 


Bij het horen van dit succesverhaal zowel op persoonlijk als professioneel vlak, stel ik mij toch de vraag: ‘Kan dit ook geen oplossing bieden voor andere knelpuntspecialismen?’. S. is het met me eens dat dit vermoedelijk voor andere afdelingen ook een interessant resultaat kan opleveren. Er zijn zoveel disciplines waarbij artsen heel wat consultaties moeten afwerken. Een zaalarts kan een uitgebreid aantal taken op zich nemen en de arts ondersteunen in de opvolging. Dit kan enkel maar ten goede komen van de patiënten.


‘Waarom is dit dan nog niet het geval?’ Ik vermoed dat één van de redenen zal zijn dat er nergens veel informatie terug te vinden valt rond de functie zaalarts. Zolang het concept niet duidelijk afgelijnd is, zullen associaties en ziekenhuizen misschien wat meer afwachtend zijn.  Jammer als de oplossing zich soms recht onder je neus bevindt, maar onduidelijkheid je hier moet afstoppen.


Hoe dan ook concludeer ik dat S. een goede match heeft gevonden via 2THACT en dat ze als zaalarts mooie prestaties neerzet. Als resultaat heeft het ziekenhuis een goed draaiende dienst die nog meer tijd voor zijn patiënten kan vrijmaken. Ik zie enkel maar ‘wins’ in dit verhaal.


Voel je je getriggerd na het lezen van deze getuigenis en wil je graag meer weten over een carrièreswitch naar zaalarts? Of denk je dat een zaalarts binnen jouw ziekenhuis inderdaad een oplossing kan bieden en heb je hier vragen over? Neem dan contact op met me via sharon@2thact.be!

Comments


bottom of page